top of page

De oudste plaatsnamen zoals weergegeven in de Oorkonden van de Duitse Ridderorde

 

Gribov bij Greifswald     1207      dorp (villa) in de regio Wörlitz genoemd als bezitting van de

                                                         kerk te Wörlitz door aartsbisschop Albrecht II van Maagdenburg.

Gribna, Gribno                 1240      Bij Greifenhagen (nu Polen) villa genoemd als bezit van het

                                                         Cisterciënzer klooster Colbatz  z.o. van Stettin.

Gribenitz                           1248      Grensriviertje van het landgoed van Cisterciënzer klooster Colbatz 

Gribenow(e)                     1248      Dorp westelijk van Greifswald dat wordt toegevoegd aan het bezit

                                                         van klooster Eldena dat z.o. van Greifswald ligt aan de Dänische Wiek.

Gribenow                         1249      Werner en zijn broer, heren van Loitz, schikken zich naar een

                                                         gerechtelijke uitspraak over de teruggave van enige dorpen, waaronder Gribenow, aan het klooster van                                                                       Eldena.

Gribinoue                         1250      Paus Innocentius IV bevestigt de regels, goederen en landerijen van

                                                         het klooster Eldena.

Gribeno stagnum            1254      Hertog Wartislaw III schenkt grond voor een nieuw te bouwen

Stagnum =  meer                           klooster en beschrijft de grenzen. Stagnum Gribeno is een grensmeer

                                                          bij Dramburg

Griebenau, Grzybno        1372      Dorp tussen Thorn (Torun) en Kulm (Chelmno)

 

Zo is er nog een Grieben bij klooster Ebsdorf, in de oorkonde is Christianus de Gribene als getuige genoemd in 1262. Griben op het eiland Hiddensee wordt in 1297 genoemd en in 1367 wordt Gribbenitz (Griebnitz, Gribnica) genoemd bij het klooster Dobbertin in Mecklenburg.

Het dorp Griebenau in de knik van de Weichsel bij Kulm wordt in 1372 genoemd en heet nu Grzybno.

bottom of page