top of page

Waarde lezer, geacht familielid,

 

U opent nu de website van de familie Gribnau waaraan de samensteller vele uren met plezier heeft gewerkt en waarvan hij van harte hoopt dat U er met genoegen kennis van zult nemen. De interesse voor genealogie begon tijdens mijn middelbare schooltijd. Een van de leraren was zeer bedreven in het verklaren en vertalen van achternamen, echter niet de mijne. De naam Gribnau werd als een moeilijk en niet te traceren aangemerkt. Dat prikkelde mijn nieuwsgierigheid.

Tijdens mijn studietijd in Nijmegen werd ik vaak met vragen geconfronteerd of andere, mij toen nog onbekende naamdragers, familie van mij waren. Ik heb dat altijd bevestigend beantwoord. In 1967 leerde ik Jessy Gribnau kennen. Zij promoveerde in 1970 en daar ben ik naartoe gegaan, mede om kennis te maken met mij onbekende familieleden. Tot mijn verrassing werd ik op mijn uiterlijk onmiddellijk herkend door een aantal heren. Zij bleken volle neven van mijn vader te zijn en wisten zich nog zeer goed de familiebanden uit hun jeugdjaren te herinneren.

Hierdoor geïnspireerd heb ik in de jaren daarna een familie overzicht samengesteld en ben ik begonnen de herkomst en betekenis van onze familienaam na te vorsen. Een dergelijk onderzoek vergt veel tijd en inzet. Soms waren er periodes met grote activiteit, soms lag het onderzoek lange tijd stil.

Er bestonden familieverhalen dat er sprake zou zijn van een voorvader die met Napoleon de Berezina zou zijn overgestoken en uit de Zwitserse Jura afkomstig zou zijn. Beide feiten zijn niet waar gebleken. Vele andere feiten zijn wel boven water gekomen.

Een sterke impuls tot verdere naspeuringen kreeg ik in 1985. Ik ontving toen een brief van een zekere Uwe Grübnau uit Bremervörde in West Duitsland. Hij was door de archivaris van de Duitse Genealogische Vereniging attent gemaakt op mijn correspondentie. Uwe bleek afkomstig uit Pommeren bij Stettin en is als kind in 1944 met zijn familie gevlucht naar het Westen. Wij zijn er beiden van overtuigd dat, ondanks de verschillende schrijfwijzen, onze achternamen afkomstig zijn uit dezelfde regio en stam, namelijk het gebied tussen Danzig, Königsberg en de delta van de Weichsel.

De grondlegger van de Nederlandse stam, George, is afkomstig uit Königsberg O-Pr. Zijn geboorteakte is tot nu toe wegens zogeheten ‘Kriegsverlust’ niet gevonden, zodat het bewijs van een relatie tussen George en de daar voorkomende tak Grübnau ontbreekt.

Dat de genealogische resultaten tot nu toe zo beperkt zijn, komt door de verwoesting van Duitse steden, gevolgd door de Russische invasie. Dit geweld resulteerde in de vernietiging van veel archieven en bibliotheken. Gelukkig is er toch nog veel gespaard gebleven. In Salt Lake City in Ohio USA, bewaren de Mormonen alle microfilms die zij, ook al vóór de oorlog, gemaakt hebben van vele Doop-Trouw-Begrafenis registers (DTB) in Europese landen. Zij doen dit uit religieuze overwegingen. Voor genealogen ligt hier een bijna onuitputtelijke bron, echter ver weg. Het contact met Uwe Grübnau is verder uitgebouwd en geïntensiveerd. We zijn samen meermaals in Polen geweest (Gdansk) en daar het Staatsarchief bezocht.

Om deze familie-informatie openbaar te maken is een website nodig, te weten gribnau.org. In deze website kunt U met een link doorschakelen naar de familiestamboom.

Ook is het familiewapen duidelijk zichtbaar. Iedere afstammeling van George Gribnau is gerechtigd dit wapen te voeren.

Alleen met een toegangscode kunt u inloggen in de familiestamboom. Deze wordt verstrekt door Alain Derksen als eigenaar en beheerder van de software. Zonder inlog kunt alleen de overledenen zien. zijn e-mail adres is alainderksen@gmail.com

 

Arnhem februari 2020

 

Jos Th. M. Gribnau Huijghenslaan 2

6824 JG Arnhem

bottom of page